Nieruchomości

Fiero Nieruchomości - Znajdź swoją wymarzoną nieruchomość
Numer oferty: 553/1577/OGS
udostępnij

Działka budowlano-usługowa Regulice

330 000 PLN 117,86 PLN / m2
Lokalizacja
Regulice
Powierzchnia
2800 m2
Stan prawny
Własność
Droga dojazdowa
Asfaltowa
Prąd
tak
Kanalizacja
tak
Przeznaczenie
Budowlane

Dane agenta nieruchomości Katarzyna Nowak

Zadzwoń: (+48) 795 373 515 skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Opis:

Na sprzedaż oferujemy działkę o powierzchni 28 ar, położoną w Regulicach przy ul. Chrzanowskiej. Teren objęty MPZP. Przeznaczenie w MPZP – 01MNU – 76 MNU tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z usługami.

01MN/U-76MN/U, dla których:
1) ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu niezbędnym do jej funkcjonowania.

2) zakazuje się realizacji:
a) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2;
b) infrastruktury telekomunikacyjnej innej niż o nieznacznym oddziaływaniu.

3) dopuszcza się realizację:
a) budynków gospodarczych i garażowych;
b) lokali usługowych w budynkach mieszkalnych;
c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
d) dojść i dojazdów;
e) miejsc postojowych;
f) zieleni;
g) obiektów małej architektury;
h) ciągów pieszych i rowerowych.

4) ustala się zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 25%;
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 60%;
c) maksymalna wysokość zabudowy: 11 m
d) geometria dachów:
– dla budynków mieszkalnych i usługowych: dwu lub wielospadowe, o symetrycznym układzie głównych połaci dachowych (nie dotyczy otwarć i innych drugorzędnych połaci dachu) i kącie ich nachylenia z przedziału 37o – 45o. Dopuszcza się dachy płaskie z nawierzchnią biologicznie czynną dla budynków parterowych położonych w otulinie parków krajobrazowych;
– dla pozostałych budynków: dwu lub wielospadowe oraz dachy jednospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych z przedziału 25o – 45o.
e) gabaryty zabudowy: rzut budynku o skrajnych wymiarach do 80 m;
f) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy: od 0,05 do 0,8.

5) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:
a) zabudowa mieszkaniowa:
– minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie (liczone łącznie z garażem);
– dopuszcza się realizacje 1 miejsca postojowego we wnęce bramy wjazdowej poza pasem jezdni i chodnika.
b) usługi handlu: minimum 1 miejsce na każde 30 m2 powierzchni sprzedaży;
c) gastronomia: minimum 1 miejsce na każde 10 miejsc konsumpcyjnych;
d) hotele, motele, pensjonaty: minimum 1 miejsce na każde 10 miejsc noclegowych;
e) przychodnie, gabinety lekarskie: minimum 1 miejsce na każde 50 m2 powierzchni użytkowej;
f) inne usługi, rzemiosło: minimum 1 miejsce na każde 50 m2 powierzchni użytkowej;
– realizowane na terenie inwestycji.

6) ustala się minimalną powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych: 700 m2.

Media:
– woda na działce,
– prąd bezpośrednio na działce,
– gaz – 25 m do nitki.

Zapraszamy do prezentacji.

Fiero Nieruchomości - Znajdź swoją wymarzoną nieruchomość

Chcesz sprzedać, kupić nieruchomość?

Skontaktuj się z nami

lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Fiero Nieruchomości - Znajdź swoją wymarzoną nieruchomość
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, ta strona używa cookies. Dowiedz się, jak używamy cookies i jak można zmienić swoje ustawienia.