Nieruchomości

Fiero Nieruchomości - Znajdź swoją wymarzoną nieruchomość
Numer oferty: 556/1577/OGS
udostępnij

Nowa cena! Działka usługowa Libiąż

370 000 PLN 140,47 PLN / m2
Lokalizacja
Libiąż
Powierzchnia
2634 m2
Stan prawny
Własność
Droga dojazdowa
Asfaltowa
Prąd
tak
Kanalizacja
tak
Przeznaczenie
Usługowe

Dane agenta nieruchomości Katarzyna Nowak

Zadzwoń: (+48) 795 373 515 skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Opis:

Oferta na wyłączność.

Prezentujmy działkę o przeznaczeniu usługowym o powierzchni 2634 m2.

LOKALIZACJA

Działka położona w Libiążu na skrzyżowaniu ul. Oświęcimskiej i ul. Tęczowej. Bezpośredni zjazd na działkę z ul. Tęczowej. W bezpośrednim sąsiedztwie komis samochodowy oraz skład budowlany. Do Katowic przez Chełmek około 30 km, autostradą A4 40 km.
Do Krakowa autostradą około 56 km, drogą 780 przez Alwernię około 58 km.

NIERUCHOMOŚĆ

Działka w części jest objęta MPZP. Około 1/3 od strony północno – zachodniej leży na terenie zabudowy usługowej oznaczonej symbolem 3U.
Południowo – wschodnia część nie jest objęta miejscowym planem.

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3U

Teren zabudowy usługowej o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa usługowa i przeznaczenie dopuszczalne takie jak obiekty małej architektury, dojścia i dojazdy, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna.

– wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 30 %,
– wskaźnik powierzchni zabudowy – max. 40%,

ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY

– dach dwuspadowy lub wielospadowy o symetrycznym układzie głównych połaci dachowych, o nachyleniu połaci 25 – 45,
– wysokość zabudowy nie większa niż 9 m,
– wysokość ogrodzeń – 1,5 m,
– wysokość pozostałych obiektów budowlanych – 12 m.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zgodnie z zasadami ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wyjątek stanowią inwestycje celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej.

GOSPODARKA ODPADAMI

W zakresie gospodarki odpadami:
– zakaz zagospodarowania terenów na cele związane ze zbieraniem, magazynowaniem, przeładunkiem i przetwarzaniem odpadów ( w tym złomu),
– dopuszcza się wstępne magazynowanie odpadów dla cmentarza i usługodawców będących ich wytwórcami na terenie na którym prowadzą działalność.

TERENY GÓRNICZE

Na obszarze objętym planem nie występują obszary zagrożone powodzią jak również obszary osuwania się mas ziemnych. Przy realizacji obiektów budowlanych ustala się nakaz uwzględnienia informacji o aktualnych warunkach geologiczno-górniczych, uzyskiwanych bezpośrednio od przedsiębiorcy górniczego.

Szerokość działki – 38 m.

MEDIA:
– prąd na działce,
– woda na działce,
– gaz – około 80 m.

Możliwe jest dokupienie działki sąsiadującej o powierzchni 10 ar.

Zapraszamy do prezentacji oraz składania ofert cenowych.

Fiero Nieruchomości - Znajdź swoją wymarzoną nieruchomość

Chcesz sprzedać, kupić nieruchomość?

Skontaktuj się z nami

lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Fiero Nieruchomości - Znajdź swoją wymarzoną nieruchomość
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, ta strona używa cookies. Dowiedz się, jak używamy cookies i jak można zmienić swoje ustawienia.