Blog

Fiero Nieruchomości - Znajdź swoją wymarzoną nieruchomość

Czym jest służebność gruntowa?

data publikacji
31.01.2023
udostępnij
Czym jest służebność gruntowa?

Służebność gruntowa należy do ograniczonych praw rzeczowych. W przypadku służebności gruntowej jedna nieruchomość zostaje obciążona na rzecz właściciela drugiej nieruchomości.

Służebność gruntowa dotyczy przede wszystkim służebności drogi koniecznej. Celem ustanowienia służebności jest zwiększenie użyteczności jednej nieruchomości, w tym przypadku poprzez umożliwienie przejazdu przez działkę sąsiada na teren innej działki.

Nieruchomość władnąca – nieruchomość, na rzecz której ustanowiono służebność i która korzysta z tego prawa.

Nieruchomość obciążona – nieruchomość przez którą zostaje ustanowiona służebność.

Jak ustanowić służebność gruntową?

Służebność może zostać ustanowiona na kilka sposobów, jednak jej ustanowienie nie może utrudniać korzystania z nieruchomości obciążonej przez właściciela.

Sposoby ustanowienia:

 • na mocy umowy służebności z właścicielem nieruchomości,
 • na mocy decyzji administracyjnej,
 • w wyniku decyzji sądu,
 • poprzez zasiedzenie.

W przypadku drogi administracyjnej wniosek składa osoba zainteresowana (osoba fizyczna, prawna) w gminie, na której obszarze znajdują się nieruchomości.

Umowa służebności z właścicielem nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego, w którym zawiera się informacje takie jak:

 • informacje o nieruchomości władnącej i obciążonej,
 • rodzaj służebności,
 • uprawnienia wynikające ze służebności dla korzystającego z tego prawa,
 • informacje czy służebność ustanawia się odpłatnie czy nieodpłatnie,
 • termin obowiązywania.

Czy służebność gruntowa wygasa?

Najczęściej służebność gruntową ustanawia się dla każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej, ponieważ przemawiają za tym zasady współżycia społecznego. Zdarzają się jednak przypadki, że służebność była przypisana do osoby lub była ustanowiona na określony czas.

Służebność gruntowa wygasa w przypadku:

 • niewykonywania prawa przez okres 10 lat,
 • upływu terminu na jaki została ustanowiona,
 • właściciel nieruchomości władnącej zrzekła się prawa do służebności,
 • zniesienia za wynagrodzeniem. Właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności gruntowej za wynagrodzeniem, jeżeli wskutek zmiany stosunków służebność stała się dla niego szczególnie uciążliwa, a nie jest konieczna do prawidłowego korzystania z nieruchomości władnącej,
 • zniesienia bez wynagrodzenia – jeżeli służebność gruntowa utraciła dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności bez wynagrodzenia.

Najważniejsza kwestia, o której należy pamiętać po ustanowieniu służebności to wpisanie jej do księgi wieczystej. Powinna zostać ujawniona w księdze wieczystej nieruchomości władnącej, jak również obciążonej.

Zobacz także

Fiero Nieruchomości - Znajdź swoją wymarzoną nieruchomość

Chcesz sprzedać, kupić nieruchomość?

Skontaktuj się z nami

lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Fiero Nieruchomości - Znajdź swoją wymarzoną nieruchomość
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, ta strona używa cookies. Dowiedz się, jak używamy cookies i jak można zmienić swoje ustawienia.