Blog

Fiero Nieruchomości - Znajdź swoją wymarzoną nieruchomość

Współwłasność łączna czy ułamkowa?

data publikacji
28.03.2023
udostępnij
Współwłasność łączna czy ułamkowa?

Współwłasność to nic innego jak prawo własności, które przysługuje niepodzielnie kilku osobom.

Współwłasność charakteryzują trzy elementy:

 • jedność przedmiotu, który stanowi współwłasność
 • wielość podmiotów, czyli właścicieli
 • niepodzielność wspólnego prawa

 

Współwłasność może być:

 • współwłasnością ułamkową
 • współwłasnością łączną

 

Sposób dysponowania przedmiotem współwłasności odróżnia w/w rodzaje

 • przy współwłasności łącznej wszelkie decyzje dotyczą wszystkich współwłaścicieli (nawet jeśli jeden współwłaściciel ma ma prawo do działania na podstawie decyzji lub przepisu prawa)
 • przy współwłasności ułamkowej – współwłaściciele mają prawa do dysponowania tylko swoim udziałem

 

Współwłasność łączna powstaje najczęściej pomiędzy osobami, które łączy określony stosunek osobisty jak małżeństwo oraz w przypadku spółki cywilnej. Współwłasność ta trwa dopóki trwa określony stosunek prawny.

Podstawowe cechy współwłasności łącznej:

 • udział we własności nie jest określony
 • współwłaściciel nie może żądać zniesienia współwłasności w czasie trwania stosunku, z którego współwłasność wynika
 • współwłaściciel nie rozporządzać udziałem, który mu przysługuje
 • po ustaniu stosunku podstawowego współwłasność łączna przekształca się we współwłasność ułamkową

Współwłasność ułamkowa

Współwłasność ułamkowa nie jest związana z żadnym stosunkiem prawnym. Żródeł powstania jest bardzo wiele np. Dziedziczenie, wspólne nabycie prawa własności lub współwłasność w nieruchomości wspólnej powstałej po wyodrębnieniu lokali.

Charakterystyka:

 • Udział w nieruchomości wskazany jest określonym ułamkiem. W przypadku, gdy nie można określić wielkości udziałów domniemywa się równość udziałów
 • prawa i obowiązki wynikające z współwłasności określa się na podstawie wielkości udziałów np. Ponoszenie opłat za użytkowanie, ewentualne remonty
 • pomimo części ułamkowych, które przysługują współwłaścicielom prawo własności do całej rzeczy przysługuje wszystkim niepodzielnie a udział jest prawem, który przysługuje stricte danemu współwłaścicielowi
 • każdy może rozporządzać swoim udziałem bez pytania o zgodę innych współwłaścicieli

Rozporządzanie udziałem – obostrzenia:

 • przy podejmowaniu czynności, które przekraczają zwykły zarząd potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli np. w przypadku najmu, dzierżawy lub obciążenia całej nieruchomości

  W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą przynajmniej połowę mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na uwadze cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli

 • przy podejmowaniu czynności nie przekraczających zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli

  W przypadku braku takiej zgody każdy z współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności

 • jeżeli większość z współwłaścicieli postanawia dokonać czynności, która jest sprzeczna z zasadami prawidłowego zarządu, każdy z pozostałych współwłaścicieli może żądać rozstrzygnięcia przez sąd

Każdy z współwłaścicieli może wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy, jeżeli:

 • nie można uzyskać zgody większości współwłaścicieli w sprawach dotyczących zwykłego zarządu
 • jeżeli większość współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu lub krzywdzi mniejszość

Pożytki i inne przychody z nieruchomości przypadają współwłaścicielom proporcjonalnie do ich udziałów. W taki sam sposób obliczane są wydatki na remont czy też konserwacje części wspólnych.

Zobacz także

Fiero Nieruchomości - Znajdź swoją wymarzoną nieruchomość

Chcesz sprzedać, kupić nieruchomość?

Skontaktuj się z nami

lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Fiero Nieruchomości - Znajdź swoją wymarzoną nieruchomość
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, ta strona używa cookies. Dowiedz się, jak używamy cookies i jak można zmienić swoje ustawienia.