Blog

Fiero Nieruchomości - Znajdź swoją wymarzoną nieruchomość

Czym charakteryzuje się spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu?

data publikacji
21.02.2023
udostępnij
Czym charakteryzuje się spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu?

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym. Właściciel mieszkania może dysponować nim podobnie jak w przypadku pełnej własności, jednak występują między tymi formami własności istotne różnice.

Na rynku jeszcze spotyka się mieszkania o takiej formie własności. Jeśli na takie mieszkanie trafiłeś ten artykuł jest dla Ciebie, tym bardziej, że na jego zakup można zaciągnąć kredyt hipoteczny, jednak należy spełnić dodatkowe wymagania.

Co to jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu?

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jak już wspominaliśmy daje właścicielowi prawo do użytkowania oraz swobodnego rozporządzania nim.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu można:

 • sprzedać
 • wynająć
 • zapisać w spadku
 • dziedziczyć
 • może być przedmiotem egzekucji

Jednak właścicielem mieszkania, budynku oraz gruntu jest spółdzielnia!

W związku z powyższym mieszkanie może być obciążone hipoteką spółdzielni!

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie zapewnia pełnej własności tylko prawo własnościowe.

Regulacje prawne spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. Dotyczy mieszkań w blokach zarządzanych przez spółdzielnie.
 • Od 31 lipca 2007 r. przepisy zabraniają ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Wiele bloków spółdzielczych było posadowionych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste. Jak już pisaliśmy w poprzednim wpisie prawo użytkowania wieczystego dla tego typu gruntów z dniem 01.01.2019 przekształciło się w prawo własności

W Polsce występuje nadal wiele spółdzielni, których bloki posadowione są na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym. W tym przypadku osoby, które posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie mogą starać się o przekształcenie w prawo odrębnej własności.

Należy szczególnie zwrócić na to uwagę przy zakupie tego typu mieszkania.

Grunt z mocy ustawy został przekształcony na własność, gdy:

 • grunt ten stanowił własność spółdzielni,
 • spółdzielnia posiadała prawo do użytkowania wieczystego gruntu

Księga wieczysta a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Przepisy obowiązujące nie przewidują obowiązku zakładania księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

W przypadku zbycia/darowizny/zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bez księgi wieczystej należy przedstawić następujące dokumenty do aktu notarialnego:

 • zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową, które zawiera:

  * określenie właściciela spółdzielczego własnościowe prawa do lokalu

  * metraż mieszkania

  * członkostwo zbywcy w spółdzielni

  * stan zadłużenia właściciela z tytułu opłat eksploatacyjnych

 

Założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

W przypadku nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bez księgi wieczystej należy ją założyć. Można tego dokonać, gdy spółdzielnia ma prawo własności lub wieczystego użytkowania do gruntu, na którym posadowiony jest budynek mieszkalny.

Niezbędne dokumenty należy złożyć w wydziale ksiąg wieczystych właściwego miejscowego dla nieruchomości sądu rejonowego. Są to

 • zaświadczenie ze spółdzielni o położeniu i powierzchni lokalu,
 • wypis z rejestru gruntów i budynków oraz wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • akt notarialny potwierdzający nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • wypełniony wniosek KW-ZAL,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty sądowej.

Aby nabyć spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu na kredyt musi ono mieć założoną księgę wieczystą!

 

Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność.

Aby dokonać przekształcenia muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • grunt na którym posadowiony jest budynek musi mieć uregulowany stan prawny
 • lokal, który ma zostać przekształcony nie może posiadać żadnych zaległości z tytułu opłat czynszowych
 • właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu spłacił część kredytu przypadającego na jego lokal, który został zaciągnięty przez spółdzielnię na budowę.

  Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność następuje na wniosek posiadacza lokalu. Wniosek składa się do spółdzielni mieszkaniowej. Wzory wniosków często można znaleźć na stronie spółdzielni. Do przekształcenia musi dojść w terminie 6 mies od dnia złożenia wniosku.Finalizacją procedury jest umowa zawierana w formie aktu notarialnego między spółdzielnią mieszkaniową a posiadaczem.

  Koszty związane z przekształceniem lokalu to rząd około 1500 zł. Obejmują one:

 • taksę notarialną za sporządzenie aktu przeniesienia własności
 • opłatę sądową za założenie księgi wieczystej
 • opłatę za wpis do KW własności i udziału we współwłasności (części wspólne, grunt)

   

  Reasumując:

  Jeśli grunt na którym posadowiony jest budynek w skład którego wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ma uregulowany stan prawny można śmiało taką nieruchomość nabyć.

  Następnie możemy założyć księgę wieczystą(jeśli jej nie posiada) i przekształcić to prawo w odrębną własność.

 

Zobacz także

Fiero Nieruchomości - Znajdź swoją wymarzoną nieruchomość

Chcesz sprzedać, kupić nieruchomość?

Skontaktuj się z nami

lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Fiero Nieruchomości - Znajdź swoją wymarzoną nieruchomość
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, ta strona używa cookies. Dowiedz się, jak używamy cookies i jak można zmienić swoje ustawienia.