Blog

Fiero Nieruchomości - Znajdź swoją wymarzoną nieruchomość

Świadectwo charakterystyki energetycznej 2023

data publikacji
28.02.2023
udostępnij
Świadectwo charakterystyki energetycznej 2023

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku informuje o zapotrzebowaniu budynku na energię, która zostaje wykorzystana do ogrzewania, podgrzewania wody, oświetlenia, wentylacji oraz klimatyzacji.

Informacje te są przekazywane do do Centralnej Ewidencji Emisyjności budynków.

28 kwietnia 2023 r w życie wchodzi znowelizowana ustawa o charakterystyce energetycznej budynków.

Kogo będą dotyczyć zmiany?

Dotychczas obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczył budynków i mieszkań wybudowanych po 2009 r.

Nowe brzmienie ustawy wskazuje, że dokument ten będzie obowiązkowy również dla budynków i mieszkań wybudowanych przed 2009 r.

Kiedy dokument będzie wymagany:

  • przy sprzedaży budynku lub mieszkania
  • przy wynajmie budynku lub mieszkania
  • po wykonaniu modernizacji budynku lub mieszkania

Do aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości należy dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej w formie papierowej.

To samo tyczy się umowy najmu – przy podpisywaniu umowy najmu należy do niej dołączyć kopię charakterystyki energetycznej lub wydruk formy elektronicznej.

W przypadku charakterystyki energetycznej mieszkania, może ona zostać wykonana na podstawie charakterystyki energetycznej całego budynku.

Zarządca, właściciel lub spółdzielnia ma obowiązek dostarczenia świadectwa charakterystyki energetycznej całego budynku lub dokumentacji technicznej całego budynku.

Nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa charakterystyki energetycznej !!!

Za brak świadectwa charakterystyki energetycznej grożą kary grzywny!!!

Nie jest ona określona w ustawie, natomiast jej wysokość może sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych

 

Kto wydaje świadectwo charakterystyki energetycznej i na jaki okres czasu?

Świadectwo charakterystyki energetycznej wydawane jest na okres 10 lat. W przypadku remontu , który będzie miał wpływ na zużycie energii w budynku/lokalu/mieszkaniu np. termomodernizacja, wymiana okien, wymiana źródła ciepła, będzie wymagane nowe świadectwo.

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych.

Ustawowe kontrole:

Właściciel lub zarządca budynku poddaje budynki w czasie ich użytkowania okresowej kontroli w zakresie systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, polegającej na:

1. Sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej źródeł ciepła oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:

– co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,

– co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,

– co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,

– co najmniej raz na 3 lata – dla źródeł ciepła niewymienionych w lit. a–c, dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW;

2. Ocenie efektywności energetycznej, co najmniej raz na 5 lat:

– dostępnych części systemu klimatyzacji o nominalnej mocy chłodniczej większej niż 12 kW,

– połączonego systemu klimatyzacji i wentylacji o sumarycznej nominalnej mocy chłodniczej większej niż 70 kW.

Nie dokonuje się kontroli systemu ogrzewania oraz systemu klimatyzacji w budynkach:

  • mieszkalnych wyposażonych w systemy automatyki i sterowania umożliwiające  stałe monitorowanie elektroniczne dokonujące pomiarów sprawności systemu oraz skuteczne sterowanie w celu zapewnienia optymalnego wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i wykorzystywania energii; 
  • niemieszkalnych wyposażonych w systemy automatyki i sterowania umożliwiające stałe monitorowanie, rejestrowanie, analizowanie i dostosowywanie zużycia energii

Najważniejsze zmiany:

  • kopia świadectwa charakterystyki energetycznej będzie musiała zostać dołączona przez inwestora indywidualnego do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie,

  • obowiązkowe świadectwo charakterystyki energetycznej dla wszystkich budynków (rok budowy nie ma znaczenia)

  • powszechny dostęp do informacji o świadectwach charakterystyki energetycznej poprzez centralny rejestr, który jest prowadzony przez Ministra Rozwoju i Technologii

Zobacz także

Fiero Nieruchomości - Znajdź swoją wymarzoną nieruchomość

Chcesz sprzedać, kupić nieruchomość?

Skontaktuj się z nami

lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Fiero Nieruchomości - Znajdź swoją wymarzoną nieruchomość
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, ta strona używa cookies. Dowiedz się, jak używamy cookies i jak można zmienić swoje ustawienia.