Blog

Fiero Nieruchomości - Znajdź swoją wymarzoną nieruchomość

Co to jest służebność mieszkania?

data publikacji
7.02.2023
udostępnij
Co to jest służebność mieszkania?

Służebność mieszkania jest szczególnym rodzajem służebności osobistej. Uprawnia osobę fizyczną do zamieszkiwania w budynku lub lokalu mieszkalnym, który jest własnością innej osoby.

Służebność może zostać ustanowiona na określony czas lub też dożywotnio na rzecz wskazanej osoby.

Kto ponosi opłaty?

W przypadku użytkowania mieszkania na prawach służebności (jeśli nie zastrzeżono formy bezpłatnej) służebnik ma obowiązek ponoszenia wszelkich kosztów związanych z użytkowaniem takich jak:

 • media,
 • podatki i opłaty,
 • remonty,
 • ogrzewanie.

Koszty te są obliczanie proporcjonalnie do powierzchni jaką zajmuje uprawniony tzw. służebnik

 

Służebność mieszkania może mieć formę bezpłatnej służebności. Najczęściej ta forma ma zastosowanie przy umowie darowizny, którą dokonują rodzice na rzecz dziecka. W tym wypadku służebnik korzysta z mieszkania za darmo, nie ponosi kosztów remontów, podatków i opłat.

Formy zawarcia umowy służebności:

 • akt notarialny,
 • wyrok sądu.

Uprawnienia wynikające ze służebności:

 • uprawniony ma prawa do korzystania z określonych w umowie pomieszczeń wraz z pomieszczeniami i urządzeniami wspólnymi lub też całego budynku
 • uprawniony może przyjąć na mieszkanie małżonka oraz małoletnie dzieci. Może również przyjąć inne osoby, pod warunkiem, że są przez niego utrzymywane lub potrzebne do prowadzenia gospodarstwa domowego. Dzieci przyjęte jako małoletnie mogą pozostać na mieszkaniu po uzyskaniu pełnoletności.
 • uprawniony może przyjmować gości jak również posiadać zwierzęta.

Służebność mieszkania jest prawem niezbywalnym, więc służebnik nie może tego prawa zbyć jak również darować. Prawo to nie podlega również dziedziczeniu.

W przypadku sprzedaży nieruchomości przez właściciela służebnik zachowuje swoje dotychczasowe prawa.

Kiedy wygasa służebność mieszkania?

 1. Służebność wygasa z chwilą śmierci osoby uprawnionej.
 2. W przypadku zamiany służebności na rentę. Może to mieć miejsce w przypadku, gdy służebnik nie może korzystać ze swojego prawa, jak również w przypadku nieprawidłowego korzystania z tego prawa np. poprzez zakłócanie spokoju.
 3. W przypadku zaprzestania wykonywania prawa służebności przez okres 10 lat.

Służebność mieszkania zostaje ujawniona w dziale III KW na podstawie aktu notarialnego lub wyroku sądu.

Jak wykreślić służebność mieszkania z księgi wieczystej?

W przypadku śmierci osoby uprawnionej należy złożyć odpowiednik druk w wydziale ksiąg wieczystych sądu właściwemu miejscowo dla nieruchomości. Do wniosku dołączamy potwierdzenie uiszczenia opłaty oraz akt zgonu osoby, która z prawa korzystała.

W przypadku zamiany służebności na rentę lub wygaśnięcia z powodu niewykonywania prawa należy dołączyć odpowiednie orzeczenie sądu.

Zobacz także

Fiero Nieruchomości - Znajdź swoją wymarzoną nieruchomość

Chcesz sprzedać, kupić nieruchomość?

Skontaktuj się z nami

lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Fiero Nieruchomości - Znajdź swoją wymarzoną nieruchomość
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, ta strona używa cookies. Dowiedz się, jak używamy cookies i jak można zmienić swoje ustawienia.