Blog

Fiero Nieruchomości - Znajdź swoją wymarzoną nieruchomość

Co to zeroemisyjność?

data publikacji
10.03.2023
udostępnij
Co to zeroemisyjność?

9 lutego 2023 ITRE (Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii) w Parlamencie Europejskim przegłosowała dyrektywy o efektywności energetycznej budynków.

Cel dyrektywy:

  • modernizacja budynków publicznych, mieszkalnych i niemieszkalnych w celu zmniejszenia kosztów ogrzewania
  • ograniczenie zużycia energii elektrycznej
  • ograniczenie emisji dwutlenku węgla

Co to jest zeroemisyjność

Budynek zeroemisyjny to taki budynek, który wykorzystuje dostępne źródła energii odnawialnej.

Kluczowym parametrem w tym przypadku jest efektywność energetyczna, która wskazuje przygotowanie budynku do użytkowania przy jednoczesnym jak najniższym zużyciu energii.

To właśnie wskazuje świadectwo charakterystyki energetycznej.

Zeroemisyjność budynków – obowiązkowe OZE – od kiedy

  • obowiązek montowania instalacji fotowoltaicznych na nowych budynkach od 2028
  • nowe budynki instytucji publicznych od 2026 r mają być zeroemisyjne,
  • od 2028 wszystkie budynki instytucji publicznych mają zostać zmodernizowane tak, aby były zeroemisyjne,
  • do 2035 lub 2040 (termin uzależniony od decyzji Komisji Europejskiej) zaprzestanie korzystania z paliw kopalnych do ogrzewania budynków nowych oraz modernizowanych

Na stronie klimat.rp.pl możemy przeczytać:

„Ustalono, że każdy kraj członkowski zostanie zobowiązany do ustanowienia krajowych planów renowacji budynków, uwzględniające plan działania z krajowymi celami na lata 2030, 2040 i 2050 dotyczącymi rocznego wskaźnika renowacji, zużycia energii pierwotnej i końcowej przez krajowe zasoby budowlane oraz redukcji operacyjnych emisji gazów cieplarnianych. Pierwsze plany mają zostać wydane do końca czerwca 2026 roku, a kolejne publikacje mają następować co pięć lat. Państwa członkowskie będą zobowiązane do przedłożenia sprawozdania z postępów prac w tym zakresie co dwa lata. ”

Od kwietnia wymagane będzie posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

Świadectwa będą zawierały klasę energetyczną budynku od A0 (budynki zeroemisyjne) do G.

Będzie również utworzona klasa A+ dla budynków, które nie tylko są bezemisyjne, ale również przekazują energię odnawialną do sieci energetycznej.

Państwa członkowskie wyraziły również zgodę na wyposażenie nowych budynków w stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Zobacz także

Fiero Nieruchomości - Znajdź swoją wymarzoną nieruchomość

Chcesz sprzedać, kupić nieruchomość?

Skontaktuj się z nami

lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Fiero Nieruchomości - Znajdź swoją wymarzoną nieruchomość
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, ta strona używa cookies. Dowiedz się, jak używamy cookies i jak można zmienić swoje ustawienia.