Blog

Fiero Nieruchomości - Znajdź swoją wymarzoną nieruchomość

Umowa najmu okazjonalnego

data publikacji
21.03.2023
udostępnij
Umowa najmu okazjonalnego

Czym jest najem okazjonalny?

Instytucja najmu okazjonalnego zapewnia rozwiązanie prawne wynajmującemu w przypadku nierzetelności najemcy.

Najem okazjonalny wymaga zobowiązania się najemców do wyrażenia zgody na dobrowolne poddanie się egzekucji – w tym wypadku eksmisji.

Oznacza to, że w przypadku braku płatności za lokal lub po rozwiązaniu czy też wygaśnięciu umowy właściciel mieszkania ma prawo rozpocząć postępowanie egzekucyjne. Oczywiście rozpoczyna je w momencie problemów związanych z opuszczeniem lokalu.

Tryb najmu okazjonalnego skierowany jest tylko do osób nie prowadzących działalności gospodarczej.

Dokumenty do umowy najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na czas określony nie dłuższy niż 10 lat.

W umowie należy zawrzeć też informacje na temat celu najmu, czyli na cele mieszkaniowe oraz liczbę osób zamieszkujących.

Załączniki do umowy najmu okazjonalnego:

  • oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
  • wskazanie adresu do eksmisji
  • zgoda właściciela mieszkania do którego w razie potrzeby ma zostać dokonana eksmisja o przyjęciu lokatora

Dodatkowym bardzo ważnym załącznikiem jest protokół zdawczo-odbiorczy wraz ze wskazaniem stanu liczników.

Wizyta u notariusza

Tylko jeden z załączników musi mieć formę notarialną i jest nim dobrowolne poddanie się egzekucji przez najemcę.

Oczywiście związane jest to z ponoszeniem kosztów. Jak wynika z artykułu 19a ust. 7 ustawy o ochronie praw lokatorów opłata za przygotowanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji może wynosić nie więcej niż jedną dziesiątą minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to koszt między 300-400 zł.

Ustawa nie określa kto ma w/w koszty ponieść, ale najczęściej jest to wynajmujący, w którego interesie jest zawarcie tego typu umowy. Strony mogą umówić się również, że opłatą podzielą między sobą.

Podatek do US

Najem okazjonalny należy zgłosić do urzędu skarbowego w ciągu 14 dni.

Od marca notariusze mają obowiązek przesyłać do urzędu wszystkie akty notarialne, które mogą powodować zobowiązania podatkowe. W związku z powyższym bardzo ważne jest zachowanie terminu.

 

Zobacz także

Ulubione kierunki Polaków na wakacje.

Ulubione kierunki Polaków na wakacje.

data publikacji
25.02.2022
Krótkie podsumowanie roku 2021

Krótkie podsumowanie roku 2021

data publikacji
20.02.2022
Fiero Nieruchomości - Znajdź swoją wymarzoną nieruchomość

Chcesz sprzedać, kupić nieruchomość?

Skontaktuj się z nami

lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Fiero Nieruchomości - Znajdź swoją wymarzoną nieruchomość
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, ta strona używa cookies. Dowiedz się, jak używamy cookies i jak można zmienić swoje ustawienia.