Blog

Fiero Nieruchomości - Znajdź swoją wymarzoną nieruchomość

Umowa najmu okazjonalnego

data publikacji
21.03.2023
udostępnij
Umowa najmu okazjonalnego

Czym jest najem okazjonalny?

Instytucja najmu okazjonalnego zapewnia rozwiązanie prawne wynajmującemu w przypadku nierzetelności najemcy.

Najem okazjonalny wymaga zobowiązania się najemców do wyrażenia zgody na dobrowolne poddanie się egzekucji – w tym wypadku eksmisji.

Oznacza to, że w przypadku braku płatności za lokal lub po rozwiązaniu czy też wygaśnięciu umowy właściciel mieszkania ma prawo rozpocząć postępowanie egzekucyjne. Oczywiście rozpoczyna je w momencie problemów związanych z opuszczeniem lokalu.

Tryb najmu okazjonalnego skierowany jest tylko do osób nie prowadzących działalności gospodarczej.

Dokumenty do umowy najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na czas określony nie dłuższy niż 10 lat.

W umowie należy zawrzeć też informacje na temat celu najmu, czyli na cele mieszkaniowe oraz liczbę osób zamieszkujących.

Załączniki do umowy najmu okazjonalnego:

  • oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
  • wskazanie adresu do eksmisji
  • zgoda właściciela mieszkania do którego w razie potrzeby ma zostać dokonana eksmisja o przyjęciu lokatora

Dodatkowym bardzo ważnym załącznikiem jest protokół zdawczo-odbiorczy wraz ze wskazaniem stanu liczników.

Wizyta u notariusza

Tylko jeden z załączników musi mieć formę notarialną i jest nim dobrowolne poddanie się egzekucji przez najemcę.

Oczywiście związane jest to z ponoszeniem kosztów. Jak wynika z artykułu 19a ust. 7 ustawy o ochronie praw lokatorów opłata za przygotowanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji może wynosić nie więcej niż jedną dziesiątą minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to koszt między 300-400 zł.

Ustawa nie określa kto ma w/w koszty ponieść, ale najczęściej jest to wynajmujący, w którego interesie jest zawarcie tego typu umowy. Strony mogą umówić się również, że opłatą podzielą między sobą.

Podatek do US

Najem okazjonalny należy zgłosić do urzędu skarbowego w ciągu 14 dni.

Od marca notariusze mają obowiązek przesyłać do urzędu wszystkie akty notarialne, które mogą powodować zobowiązania podatkowe. W związku z powyższym bardzo ważne jest zachowanie terminu.

 

Zobacz także

Fiero Nieruchomości - Znajdź swoją wymarzoną nieruchomość

Chcesz sprzedać, kupić nieruchomość?

Skontaktuj się z nami

lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Fiero Nieruchomości - Znajdź swoją wymarzoną nieruchomość
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, ta strona używa cookies. Dowiedz się, jak używamy cookies i jak można zmienić swoje ustawienia.